Podział majątku wspólnego małżonków po rozwodzie i w trakcie małżeństwa

Podział majątku wspólnego małżonków po rozwodzie. Rozwód, podobnie jak małżeństwo, wymaga ścisłej współpracy zaangażowanych stron. Jest to ważne, ponieważ orzeczenie przez sąd końca związku małżeńskiego nie zawsze oznacza zamknięcia wspólnych spraw. Jedną z nich jest wspólny majątek. Jak wygląda podział majątku wspólnego
Czytaj więcej