W ramach praktyki adwokackiej:

 • pomagam w ustaleniu rzeczywistej wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia,
 • tworzę pisma procesowe: pozwy, apelacje, zarzuty do opinii biegłych, zażalenia, sprzeciwy,
 • opracowuję, sprawdzam i poprawiam ugody sądowe i pozasądowe,
 • biorę udział w negocjacjach z ubezpieczycielami,
 • ustalam taktykę procesową i pomagam w zgromadzeniu dokumentacji dowodowej,
 • udzielam porad prawnych i analizuję akta sprawy.

Prowadzę sprawy dotyczące m.in.:

 • wypadków komunikacyjnych (drogowych, kolejowych itd.) – zniszczenie mienia, uszczerbek na zdrowiu, renta, koszty leczenia i in.,
 • naruszenia dóbr osobistych – publikacje prasowe, złożenie nieprawdziwego zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, szerzenie mowy nienawiści (tzw. hejt) w internecie,
 • opóźnionych i odwołanych lotów samolotowych,
 • mobbingu i stalkingu,
 • tzw. błędu w sztuce, jak błąd lekarski (operacyjny, zabiegowy, dentystyczny), projektowy (architektowy), pomiarowy (geodezyjny) i in.,
 • pobić i innych uszczerbków na osobie lub mieniu,
 • zadośćuczynienia za niesłuszną kwarantannę

oraz wiele innych.

Zapraszam do kontaktu!