Nazywam się Łukasz Wójtowicz i zajmuję się profesjonalną obsługą prawną osób indywidualnych, a także klientów biznesowych i instytucji publicznych.

Od października 2020 roku pełnię także funkcję Sędziego Sądu Dyscyplinarnego Krakowskiej Izby Adwokackiej.

Główne obszary mojej praktyki to prawo cywilne, handlowe, karne, a także administracyjne i podatkowe.

Prowadzę m.in. sprawy:

  • gospodarcze (pozwy z faktur, umów, kar umownych, zwrot kaucji, zastępcze wykonanie),
  • stricte odszkodowawcze (wypadki, naruszenie dóbr osobistych, opóźnione/odwołane loty, mobbing),
  • rodzinne (rozwody, alimenty, odrzucenie spadku imieniem małoletniego),
  • karne (kradzieże, narkotyki, przekroczenie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego, skarbowe),
  • dotyczące nieruchomości (zasiedzenia, odszkodowania za bezumowne korzystanie, odszkodowanie za wywłaszczenie, ustanowienie służebności drogi koniecznej i innych, zastępcze oświadczenie woli),
  • spadkowe (dział spadku i majątku wspólnego małżonków),
  • podatkowe (zwrot akcyzy, solidarna odpowiedzialność prezesa zarządu za zobowiązania podatkowe spółki, optymalizacje podatkowe, likwidacja spółek).

Udzielam porad prawnych, ustalam taktykę procesową, sporządzam pisma procesowe i opinie prawne oraz, oczywiście, reprezentuję klientów przed sądami i organami (ścigania, podatkowymi, samorządowymi, państwowymi). Ponadto przygotowuję, poprawiam i analizuję umowy oraz regulaminy, uczestniczę w negocjacjach i rokowaniach oraz pomagam w rozwiązywaniu innych zagadnień związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa (np. podniesienie, obniżenie kapitału, umowy między członkami zarządu a spółką). Nie jest mi obce także prawo podatkowe i postępowanie przed organami podatkowymi.

Gwarantuję bieżącą i szczegółową informację na temat każdej powierzonej mi sprawy. Z każdym Klientem spotykam się osobiście. Prowadzę sprawy na terenie całego kraju, a pomocy prawnej udzielam również Klientom przebywającym lub mieszkającym za granicą.

Szerzej o oferowanych przeze mnie usługach mogą Państwo przeczytać tutaj.

Zapraszam do kontaktu telefonicznego, poprzez pocztę elektroniczną oraz do umówienia się na spotkanie w siedzibie mojej kancelarii adwokackiej. Z przyjemnością odpowiem na wszystkie pytania, wyjaśnię szczegóły współpracy, wspólnie ustalimy satysfakcjonujące dla obu stron warunki realizacji umowy.