W zakresie prawa cywilnego:

 • sporządzam pisma procesowe, takie jak: pozwy, odpowiedzi na pozew, sprzeciwy, apelacje, kasacje, zarzuty, zażalenia, skargi oraz wnioski,
 • przygotowuję, koryguję i analizuję różnego rodzaju umowy cywilnoprawne, np. umowy najmu, umowy dzierżawy, umowy sprzedaży, umowy o dzieło, umowy zlecenia i inne,
 • reprezentuję Klientów przed sądami powszechnymi,
 • udzielam porad prawnych i analizuję akta sprawy,
 • opracowuję opinie prawne,
 • przygotowuję taktykę procesową,
 • wspieram Klientów w ściąganiu ich należności.

Prowadzę sprawy dotyczące m.in.:

 • roszczeń pieniężnych, w tym o zapłatę należności,
 • nabycia i działu spadku, a także o zachowek,
 • eksmisji,
 • windykacji oraz antywindykacji,
 • sporów na tle umów cywilnoprawnych,
 • wszelkich immisji

oraz wiele innych.

Zapraszam do kontaktu!