W ramach praktyki adwokackiej:

 • opracowuję, analizuję i poprawiam różnego rodzaju umowy dotyczące nieruchomości i inwestycji z nimi związanymi, a także służebności,
 • wszczynam i prowadzę sprawy przed sądami oraz organami administracyjnymi, których przedmiotem są nieruchomości i roszczenia z nimi związane,
 • doradzam w planach inwestycyjnych odnoszących się do nieruchomości,
 • opracowuję opinie prawne,
 • udzielam porad prawnych w obszarze prawa nieruchomości i prawa budowlanego i analizuję akta sprawy.

Prowadzę sprawy dotyczące m.in.:

 • odszkodowań związanych z uchwaleniem/zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • zniesienia współwłasności nieruchomości, w tym nieruchomości rolnych,
 • zasiedzenia,
 • służebności przesyłu, drogi koniecznej, przeprowadzenia mediów, przechodu i przejazdu,
 • odszkodowań za bezumowne korzystanie z nieruchomości,
 • odszkodowań za wywłaszczenie,
 • zastępczego oświadczenia woli,
 • robót budowlanych i inwestorskich,
 • wad budowlanych i konstrukcyjnych,
 • rozgraniczenia gruntów,
 • odszkodowań za mienie zabużańskie

oraz wiele innych.

 

Zapraszam do kontaktu!