W zakresie prawa rodzinnego:

  • sporządzam pisma procesowe,
  • reprezentuję Klientów przed sądami powszechnymi,
  • udzielam porad prawnych i analizuję akta sprawy,
  • przygotowuję taktykę procesową.

Prowadzę sprawy dotyczące m.in.:

  • rozwodów i separacji,
  • podziału wspólnego majątku małżonków,
  • alimentów i ustalenia kontaktów z małoletnimi,
  • wyrażenia zgody przez sąd na dokonanie czynności dotyczących małoletnich, jak odrzucenie spadku w imieniu małoletniego czy sprzedaż przez niego nieruchomości,
  • ubezwłasnowolnienia i opieki,
  • uzyskania statusu rodziny zastępczej

oraz wiele innych.

Zapraszam do kontaktu!