Ustalenie taktyki jest kluczowym etapem prowadzenia sprawy i powinno odbyć się na samym początku współpracy kancelarii adwokackiej z Klientem. Analiza stanu faktycznego, dowodów i innych okoliczności umożliwia wybór odpowiedniej ścieżki prawnej. Bez odpowiedniego planu działania, uwzględniającego możliwe ruchy „przeciwnika”, szanse na sukces znacznie maleją.