W zakresie prawa podatkowego:

 • występuję w postępowaniach przed organami podatkowymi i celnymi,
 • opracowuję wnioski o uzyskanie interpretacji podatkowych,
 • reprezentuję Klientów przed sądami powszechnymi, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • przygotowuję i składam odwołania od decyzji, zażalenia na postanowienia wydane w toku postępowań podatkowych oraz skargi na ostateczne decyzje,
 • pomagam w optymalizacji podatkowej firm,
 • udzielam porad i sporządzam opinie prawne w zakresie prawa podatkowego, a także i analizuję akta sprawy,
 • opracowuję opinie prawne.

Prowadzę sprawy dotyczące m.in.:

 • zwrotu podatku akcyzowego, podatku VAT, podatku dochodowego,
 • solidarnej odpowiedzialności prezesa i członków zarządu za zobowiązania podatkowe spółki,
 • ustalenia odpowiedniego wymiaru podatku,
 • opłat i kar związanych z postępowaniem podatkowym

oraz wiele innych.

Zapraszam do kontaktu!