W zakresie prawa karnego:

  • prowadzę całościową obronę w sprawach karnych i karnoskarbowych,
  • opracowuję pisma procesowe: zażalenia, wnioski dowodowe, odpowiedzi na akt oskarżenia, apelacje, kasacje, zarzuty do opinii biegłych,
  • ustalam taktykę procesową,
  • udzielam porad prawnych i analizuję akta sprawy.

Prowadzę sprawy dotyczące m.in.:

  • przestępstw gospodarczych, urzędniczych, drogowych, narkotykowych, podatkowych,
  • szkody w mieniu i na osobie

oraz wiele innych.

Zapraszam do kontaktu!