W zakresie prawa gospodarczego i prawa spółek:

 • reprezentuję Klientów przed sądami powszechnymi, w tym przed sądami prowadzącymi Krajowy Rejestr Sądowy,
 • przygotowuję, koryguję i analizuję różnego rodzaju umowy gospodarcze, a także regulaminy, statuty, ugody, kontrakty itp.,
 • sporządzam pisma procesowe, takie jak: pozwy, odpowiedzi na pozew, sprzeciwy, apelacje, kasacje, zarzuty, zażalenia, wnioski o zabezpieczenie,
 • uczestniczę w negocjacjach i rokowaniach oraz pomagam w rozwiązywaniu innych zagadnień związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa (np. podniesienie/obniżenie kapitału, umowy między członkami zarządu a spółką),
 • wspieram Klientów w ściąganiu ich należności,
 • pomagam zakładać i likwidować działalność gospodarczą,
 • przygotowuję taktykę procesową,
 • udzielam porad prawnych i analizuję akta sprawy,
 • opracowuję opinie prawne.

Prowadzę sprawy dotyczące m.in.:

 • pozwów z faktur, kar umownych, kaucji,
 • umów gospodarczych, w tym ich niewykonania lub nienależytego wykonania,
 • spółek handlowych,
 • ochrony przeciw działaniom nieuczciwej konkurencji

oraz wiele innych.

Zapraszam do kontaktu!