To zależy od sprawy, ale najlepiej przygotować wszystkie dokumenty, którymi się dysponuje. Może to być zachowana korespondencja (także mailowa), zdjęcia, nagrania, umowy, raporty i inne potencjalne dowody w sprawie. Po przeanalizowaniu stanu faktycznego oraz dostępnej dokumentacji istnieje możliwość jej uzupełnienia. Przyniesienie dokumentów na pierwsze spotkanie z adwokatem nie jest obligatoryjne, jednak znacząco przyspieszy ustalenie prawidłowego toku działania.