Oczywiście, tak. Moja kancelaria adwokacka obsługuje Klientów z całej Polski oraz mieszkających lub przebywających poza granicami kraju. Kontakt osobisty (przynajmniej jedno spotkanie) jest pożądany, ale w przypadku braku możliwości bezpośredniego spotkania komunikacja może odbywać się z wykorzystaniem innych jej form, także elektronicznych.