Każda sprawa jest inna, dlatego też wynagrodzenie za jej prowadzenie jest ustalane indywidualnie, aby było adekwatne do realiów danego problemu prawnego. Koszt ten zależy m.in. od przedmiotu sprawy, stopnia skomplikowania czy posiadanych dowodów. Wstępnie wysokość wynagrodzenia szacowana jest podczas pierwszego spotkania z Klientem lub tuż po nim, po dokładnym przeanalizowaniu stanu faktycznego sprawy.