Na spotkanie Klienta zapraszam do siedziby mojej kancelarii adwokackiej przy ul. Celnej 13/4 w Krakowie. Podczas rozmowy zapoznaję się szczegółowo z problemem prawnym, który wymaga rozwiązania, a także najważniejszymi dokumentami w sprawie. Klient powinien być przygotowany na pytania o okoliczności i stan faktyczny danej sprawy, tak bym już na tym etapie dysponował kompletem informacji, które pozwolą mi ustalić, jakie kroki prawne można i należy podjąć. Wspólnie z Klientem omawiam działania, które podejmiemy w pierwszej kolejności. W razie potrzeby proszę o uzupełnienie dokumentacji lub informacji o sprawie.