Bez względu na charakter działania (czy jest to sporządzenie pisma procesowego, umowy bądź opinii prawnej, czy udział w rozprawie sądowej, czy też inna aktywność w sprawie), każdy krok jest szczegółowo omawiany z Klientem. Dzięki temu jest on świadomy zarówno jego wagi i zasadności wykonania, jak i konsekwencji, które za sobą niesie.